آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب


توکا نیستانی
حلزون‌تون | دست‌درازی
توکا نیستانی
حلزون‌تون | بال‌ها
توکا نیستانی
حلزون‌تون | هاله!
توکا نیستانی
حلزون‌تون | سقوط و صعود هاشمی
توکا نیستانی
حلزون‌تون | خلع دُم

توکا نیستانی
حلزون‌تون | گورخواب

توکا نیستانی
چرا حلزون؟…

  نشسته بودم توی خانه و سرم به کار خودم گرم بود که رفیقی زنگ زد و پرسید دوست داری یک سال هرطرحی خواستی بکشی و هرچه دوست داشتی بنویسی و با همه شوخی کنی و کسی هم نباشد سانسورت کند و اصلا خودت مدیر […]1 4 5 6