آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب


موسی ظفر
زاغ‌نامه کابل | شصتم | کتابچه ترافیکی (قسمت نهم: هشدارهای بیهوده)

    این علامت، علامت هشدار، اعلام خطر، آماده باش یا هر چیز دیگر که شما می‌گویید، هست. اینجا ریاست ترافیک به نوعی اتمام حجت می‌کند و به شما می‌گوید که زندگی و مرگ دست خداوند است، شما احتیاط خود را بکنید. از دید من […]

موسی ظفر
زاغ‌نامه کابل | پنجاه‌ونهم | کتابچه ترافیکی (قسمت هشتم) در افغانستان یوترن یعنی پاره‌گی
موسی ظفر
زاغ‌نامه کابل | پنجاه‌وهشتم |کتابچه ترافیکی (قسمت هفتم)
موسی ظفر
زاغ‌نامه کابل | پنجاه‌وهفتم | کتابچه ترافیکی (قسمت ششم)
موسی ظفر
زاغ‌نامه کابل | پنجاه‌وششم | کتابچه‌ی ترافیکی (قسمت پنجم)

      در جهان دو خط خیلی مهم است؛ یکی خط امام، دیگر جاده. آنانی‌که خط امام را رعایت می‌کنند یا به پول‌های نجومی می‌رسند یا به درجه رفیع شهادت. اما کسانی‌که خط جاده را رعایت می‌کنند از هر دو آفت در امان هستند. […]


موسی ظفر
زاغ‌نامه کابل | پنجاه‌وپنجم| کتابچه ترافیکی (قسمت چهارم)  

    بوق (هارن): زبان دوم راننده‌ها بوق یا هارن است. پس از چینی، دانمارکی و فارسی (به لهجه لغمانی) شیرین‌ترین زبان دنیا زبان بوق است. غفلت وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان و تبعیض در دستگاه دولتی باعث شده تا کسی به رشد و شکوفایی […]


موسی ظفر
زاغ‌نامه کابل | پنجاه‌وچهارم | رهنمود مصوونیت خبرنگاران زن

          نوشته قسمت‌وار “کتابچه ترافیکی” طولانی است. اگر بصورت پیهم نشر شود ممکن است خیلی از موضوعات فوری که شدیداً نیاز به قلم‌فرسایی دارند از دست ما فرار کنند. بناءً لازم دانستم تا بر وظیفه انسانی خود عمل نموده مطالب داغ […]


موسی ظفر
زاغ‌نامه کابل | پنجاه‌وسوم | کتابچه ترافیکی (بخش سوم)

      در دو مطلب قبلی تعریفی از جاده، پولیس ترافیک، راننده، موتر، پیاده و پارکینگ عمومی را برای شما ارائه کردم. این مطلب تماماً به تصادف اختصاص دارد.   تصادف: تماس غیرارادی دو موتر بواسطه راننده. جرقه آتش میان دو انبار باروت. وسیله […]


موسی ظفر
زاغ‌نامه کابل |پنجاه‌ودوم | کتابچه ترافیک (قسمت دوم)

          پیاده: موجود خاک آلود و دودزده که چشم دارد اما به ندرت از آن برای دیدن استفاده می‌کند. صاحب اصلی جاده‌های افغانستان. کسی که دولت برای رفت‌وآمد او پیاده‌رو درست کرده، ولی او در ده سال گذشته نتوانسته تصمیم بگیرد […]


موسی ظفر
زاغ‌نامه کابل| پنجاه‌ویکم | کتابچه ترافیکی (قسمت اول)

      ماده نوزدهم قانون‌ ترافیک جاده در افغانستان تصریح می‌کند که وسایط در این کشور از سمت راست جاده حرکت می‌کنند. مشکل قوانین در افغانستان همین است؛ کلی‌گویی می‌کنند. گفته است از سمت راست حرکت کنید. نگفته سمت راست کدام طرف است. به […]