آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب


کیومرث مرزبان
پاسخ خدا به ابراهیم نبوی

    جناب آقای ابراهیم نبوی، حالت چطور است؟ این پسره کیومرث چند وقتی بود هی نامه می‌فرستاد | من هم دیدم بچه‌ست و کمی هم خله و خلاصه حوصله نداشتم دهان به دهان شویم | دیگر شما که نامه فرستادید دیدم پیشکسوتی هستید و […]

کیومرث مرزبان
نامه‌هایی به خدا | چهل و سوم | خدای همه
کیومرث مرزبان
نامه‌هایی به خدا | چهل و دوم | کار آبرومند
کیومرث مرزبان
نامه‌هایی به خدا | چهل و یکم | ما کجاییم؟
کیومرث مرزبان
نامه‌هایی به خدا | چهل | دیدی چه خبر بود؟

    خدا جان سلام، خدایا عکس‌های مجلس را دیدی؟ | به خدا ننگِ بشر بود…دیدی چه خبر بود؟ یک مشت هَوَلِ ندید پدید با دوربین چنان افتاده بودند به جانِ خانم موگرینی | بعد یک جوری هم برای ایشان شیرین‌کاری در می‌آوردند که انگار […]


کیومرث مرزبان
نامه‌هایی به خدا | سی و نهم | روز ملی بکارت

    خدای عزیز سلام، حالت چطور است؟ روز دختر مبارک. خنده‌ات گرفت؟ می‌دانم…ولی آشی‌ست که خودت و دوستانت پخته‌ای. در کشور ما خیلی جدی روزی به نام روز دختر وجود دارد | اما این روز به معنای دختر نیست | در واقع به معنای […]


کیومرث مرزبان
نامه‌هایی به خدا | سی و هشتم | ابلهِ مخلوقات

    خدا جان سلام، خدایا…من مانده‌ام تو در انسان چه دیده‌ای که گفته‌ای او اشرفِ مخلوقات است… تو همین پروانه را ببین | چقدر خوشگل است | چقدر بی آزار است | صبح برای خودش بیدار می‌شود می‌رود با گل‌ها صفا می‌کند و شب […]


کیومرث مرزبان
نامه‌هایی به خدا | سی و هفتم | ان مع الیسر عسرا

    خدا جان عزیز سلام، خدایا | دقت کردی قرآن برای همه‌ی مسلمانان نیست؟ | تازگی روی یک آیه‌ای کلیک کردم | بعد که باز شد گفت:” this content is not available in your country” و آن آیه این بود:” ان مع العسر یسرا”. […]


کیومرث مرزبان
نامه‌هایی به خدا | سی و ششم | قصاص هم شد حرف؟

    خدا جان سلام، ببین … تو مگر از فردای انسان‌ها خبر نداری؟ پس چرا آیه‌ی قصاص را گذاشتی؟ می‌دانم که گفتی بخشندگان پیش خدا عزیزتراند و این‌ها | ولی مگر نمی‌دانستی ما جنبه نداریم و قصاص را انتخاب می‌کنیم؟ خدایا در دوره‌ی راهنمایی […]


کیومرث مرزبان
نامه‌هایی به خدا | سی و پنجم | ما هیچ ما نگاه

    خدای عزیز سلام، حالت چطور است؟ بهشت چه خبر؟ یک جوک بگویم فضا عوض شه… یک روز دو سوسیس در مایکروفر بودند | سوسیس اولی گفت اینجا چرا انقدر گرمه؟ سوسیس دومی گفت:ما سوسیسیم…گرما چه می‌فهمیم چیه… چیه خدا جان؟ لوس بود؟ پوچ […]1 2 3 5