آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب


ابراهیم نبوی
شعر طنز امروز ایران| قسمت صدوچهل و ششم | زهرا دری

  ” عمه” … و در آخرت عمه‌ها از شما سئوال خواهند کرد     فرزند برادران عمه! با فحش، نزن به جان عمه!     رفتی تو اگر برای دعوا پس رحم کن آستان عمه!     مامان خودت دهان که دارد آن وقت […]

ابراهیم نبوی
بی‌ناموسی‌های مهستی و شوهرش
ابراهیم نبوی
شعر طنز امروز ایران | قسمت صدوچهل و پنجم | شروین سلیمانی
ابراهیم نبوی
طنز و هجو در اشعار بندار رازی
ابراهیم نبوی
زهرا دری و شعرهایش

      هفته قبل یکی دو کار شاعر طنزپردازی به نام زهرا دری را اولین بار خواندم. در واقع فکر کردم که برای اولین بار دارم کارهایش را می‌خوانم. اما در حقیقت وقتی به آرشیو مجموعه کاوشی در طنز ایران خودم مراجعه کردم متوجه […]


ابراهیم نبوی
شعر طنز امروز ایران | قسمت صدوچهل و سوم | سمیه جلالی

  بوسه ها دود بر لب سیگار     دردهایی به تن که می‌بردش تا ته زندگی، ادامه‌ی مرگ یک صدای مهیب می‌غرید انتهای گلوش مثل تگرگ     رنج را در سرش هوار کشید بوسه‌ها… دود بر لبِ سیگار مُشت‌هایی که پتک می‌شد بر […]


ابراهیم نبوی
شوخی‌های ماکارونیک قاضی هجیم آملی

    افراد بررسی شده در جلد اول کاوشی در طنز ایران، شامل طنزسرایان، هجاگویان، هزالان، طنزنویسان و کلیه افرادی است که در فاصله قرن دوم تا پنجم در ایران آن روز زندگی می‌کردند. جلد اول که سه سال قبل در دانشگاه ارواین کارش را […]


ابراهیم نبوی
شعر طنز امروز ایران | قسمت صدوچهل و دوم | شروین سلیمانی

      “شادآباد!”     چند قرنی‌ست که ما ساکنِ شادآبادیم زیر انواع فشاریم و جمیعاً شادیم!     شاد از آنیم که دلبسته‌ی دریا نشدیم قدردانیم که در آکواریوم آزادیم!     بس که در بُرهه حساس کنونی هستیم به همین بُرهه شبیه […]


ابراهیم نبوی
(شعر طنز امروزی ایران| قسمت صدوچهل و یکم | عباسعلی ذوالفقاری (زورو

      زیارت می‌روی ارواحِ بابات   البته بلانسبت زائران گمنام و بی‌ریایی که دست‌شان در جیب خودشان است و چون عزم سفر کردند نه در کرنا و بوق می‌کنند و نه خبرنگاران را خبر می‌کنند… نه زیر بلیط ارگان خاصی می‌روند و نه […]


ابراهیم نبوی
شعر طنز امروز ایران| قسمت صد و چهلم | راشدانصاری(خالوراشد)

    بهتر است   از گرفتاری ننالی  بهتر است مردن از این وضع عالی بهتر است     جای حساسی اگر از غصه سوخت روی آن چیزی نمالی بهتر است!     ساده بودن کار دستت می‌دهد بد دلی ازخوش خیالی بهتر است!   […]