آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب


۲۲ اسفند ۱۳۹۶

ابراهیم نبوی

طنزپژوهی


شعر طنز امروز ایران| قسمت دویست‌وشصت‌ویکم| شیرین جلالی


 

 

 

دختران انقلاب

  

دختران انقلاب

از جنگ ترسیدند

از تجاوز گروهی سربازان گمنام دشمن

و دست به دست

آزادی‌شان را

در سلول‌های انفرادی توبه کردند

ما متولدین هزار و سیصد و هرچی درد

ما کاشفان حجاب،

فرق روسری و توسری را

در اتاق‌های تاریک تفهیم شدیم

انحراف‌مان از لب‌های سرخ شروع

به سیاهی موها نرسیده،

در بدن‌های بنفش‌مان

حقارت را بارها سقط کردیم

فرقی ندارد

دو سوی میله‌ها، شهرنویی‌ست

که آرزوهامان برایش اشک می‌ریزند

اشک آور نزنید!

ما دختران انقلاب،

از جنگ با اجنبی ترسیدیم

ناگزیر خودی‌ها به ما تجاوز کردند!