آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب


۲۰ اسفند ۱۳۹۶

علیرضا رضائی

طنز روز


جنتی چهار گوشه لحاف را بوسید!


 

 

 

خبر تلخ و سنگین بود: احمد جنتی از اقامه نماز جمعه تهران کناره‌گیری کرد.

در این باب و از آنجا که در طول عمر جمهوری اسلامی، جنتی اولین آخوندی است که از یک چیزی دست برمی‌دارد، نظریات متعددی مطرح است:

نظریه متعدد اول: مرتیکه زن ذلیل!
برخی‌ها ازدواج بجا و ناگهانی و مجدد جنتی را عامل این کناره‌گیری می‌دانند. این افراد معتقدند از آنجا که مردهای ایرانی عموماً عادت دارند بعد از ازدواج تبدیل به یک گهی بشوند که حتی باعث طلاق همان ازدواج هم بشود و اولین کاری که بعد از ازدواج انجام نمی‌دهد تمام کارهائی است که قبل از ازدواج انجام می‌دادند و نهایتاً هم می‌بندند به ناف زن‌شان که «خودت اینطوری گفتی» لذا پیدا کنید مرتیکه زن ذلیل پرتقال فروش را.

نظریه متعدد دوم: پایه میکروفون
متأسفانه در سال‌های پس از پیروزی انقلاب، احمد جنتی بسکه از طریق زنده ماندن خود برای نظام زحمت کشید، هر سال ده سانت قدش کوتاهتر شد تا جائیکه در آخرین مورد وقتی وارد جائی شد عکاسان مجبور شدند به حالت سینه‌خیز از وی عکاسی بکنند و این موضوع در مواردی هم حتی باعث گم شدن جنتی زیر دست و پا شد و ستاد اقامه نماز را با این بحران مواجه کرد که در صورت ادامه اقامه نماز توسط ایشان، بجای تریبون باید از موکت و بجای پایه میکروفون از پونز استفاده کرد که فعلاً برای ستاد اقامه نماز مقدور نیست.

نظریه متعدد سوم: جنس بنجل
افراد دیگری معتقدند گِل جنتی را از چین وارد کرده‌اند زیرا وی با هر بار شستشو، از همه طرف نیم متر آب می‌رفت و از آنجا که وی طی سال‌های پس از انقلاب پنج دفعه حمام رفته این خطر وجود داشت که بار ششم کلاً یک مشت پرز از حمام بیرون بیاورند و از آنجا که ایشان در خطبه‌های نماز جمعه زور وحشتناکی برای حرف زدن می‌زد تا جائی‌که گاهی از شدت تلاش برای حرف زدن جنوب می‌شد و غسل بر وی واجب و خطر اصابت آب به وی هر لحظه بیشتر می‌شد لذا با کناره‌گیری از نماز جمعه تهران خطر تبدیل خودش به یک مشت پرز را در نطفه خفه کرد.

با تغییرات جدید متأسفانه مجبوریم از این به بعد اول به خطبه‌های نماز جمعه گوش کنیم بعد بخندیم. در زمان حیات جنتی همین که حرف می‌زد از صدایش خنده آمد خلق را.