آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب


۱۷ اسفند ۱۳۹۶

علیرضا رضائی

طنز روز


بچه‌ها نای، خواهرا وای!


 

 

 

در مراسم ننگین روز زن که با حضور شهردار ننگین تهران در برج میلاد برگزار شد، متأسفانه هشت دختر بچه‌ی هشت ساله اقدام به عمل شنیع دس دسی و نانای کردند که این عمل وقیحانه باعث خسارات جبران ناپذیری به ناموس مسلمانان شد.

به همین مناسبت تعداد بسیار کثیری بالغ بر بیست خواهر با تجمع مقابل شهرداری تهران خشم و نفرت و انزجار خود را از دو سه تا چیزی که تا حالا نشان نداده بودند نشان دادند. این بیست خواهر که شامل هفت مادر، هشت خرده خواهر و پنج خواهر بعد از این بودند، همچنین پلاکاردهایی با خود حمل و نقل کردند که متأسفانه بدلیل نامفهوم بودن سطح ادبیات فارسی روی آن کسی متوجه خواسته آنان نشد.

این افراد درحالیکه پلیس لزومی نمی‌دید به آنها حمله و سپس آنها را به “محل مناسبی” منتقل کند، با شعارهای اعتراضی خود خواستار شنیده شدن صدای اعتراض خود شدند. آنها درحالیکه برای شنیده شدن هرچه بیشتر حدوداً جیغ می‌کشیدند موفق شدند صدای اعتراض خود را جوری بشنوانند که همسایه‌ها تمام پنجره‌ها را ببندند.

به همین مناسبت دادستان کل کشور به دادستان کل تهران دستور داد جنایت نانای این بچه‌ها “به قید تسریع” رسیدگی بشود. قید تسریع به قیدی گفته می‌شود که اگر پرونده مربوط به اسیدپاشی یا قرائت و ترتیل و کلاً ترتیب قرآن مجید نباشد بلافاصله به پرونده وارد می‌شود.

در حال حاضر از آنجا که جمهوری اسلامی باید همه چیزش با تمام آدم‌های دیگر فرق داشته باشد، روز زن به‌جای هشت مارس در روز ولادت فاطمه زهرا برگزار می‌شود که این خود بزرگترین ضربه‌ای بوده که توسط واحد خواهران به جائی زده شده.