آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب


۲۰ بهمن ۱۳۹۶

سروش پاکزاد

طنز روز


صورت جلسه نزول  


 

 

– آقایان صفات، وقت خیلی کم هست و باید به یک جمع‌بندی برسیم.

– مگر ما محدودیت زمانی داریم؟

– با توجه به اطلاعاتی که الگوریتم علم غیب به ما می‌دهد، به‌زودی یکی از کفار قریش یک سوالی خواهد پرسید که تحلیل ما نشان می‌دهد این بهترین شان نزول آیه خواهد بود.

– دقیقا کی این اتفاق خواهد افتاد؟

– در کمتر از یک میلیاردم ثانیه.. که می شود ۵ دقیقه دیگر به وقت ما.

– خب، اگر سر عروض آیه دیگر بحثی نیست.

– چرا. دوستان کمیته اعجاز عددی، خواهش کرده‌اند سه کلمه چهار حرفی به سوره اضافه کنیم. می‌گویند در این صورت حروف را طوری نهایی کرده‌اند که اگر اسم سوره را به توان تعداد نقاطش برسانید، می‌شود تعداد کل حروف سوره.

– آقا فرم که عرضی است و مستقل از محتوی ارزشی ندارد. بهتر نیست در خصوص معنای آیه بحث کنیم؟

– الان لایه‌های معنایی آیه به ۱۲۷ وجه رسیده که بیش از ظرفیت درک جن و انس است.

– آن سوره‌های قبلی زیادی پیچیده شده بود. فکر نمی‌کنید بهتر است کمی بیشتر توضیح بدهیم؟

– ابدا. کمی که حوصله کنید مباحث تئوریک شریعت، بسط پیدا می‌کند و امکان تجربه مفاهیم پنهان میسر می‌شود.

– ولی من معتقد هستم که باید متن به شکل درون‌ماندگاری قابل تاویل باشد.

– این آقا حرف بیخودی است. پس این همه طبیعت آفریدیم که چه بشود؟

– خب آن هم خودش آیات تکوینی است. ضمنا برای فهم طبیعت هم به فرامتن نیاز نیست.

– ما داریم سعی می‌کنیم از متن مرکززدایی کنیم و معنا را برانیم به پیرامون آن وقت شما چسبیدی به یک نظریه تصویری از زبان.

– اگر سوءبرداشت پیش بیاید چه؟

– درک متن مستقل از مکنونات مولف است. شما اگر به چرخه هرمنوتیکی در تاویل متن معتقد باشید که دیگر سوءفهم معنی نمی‌دهد.

– آقا ببخشید میان کلامتان. پیکان جوانان عنابی روبروی درب پارکینگ واحد روبرو بی‌زحمت بیاد جابجا کنه. می‌فرمودید.

– حرف من این است که اگر این کتاب قرار است در آینده هم مخاطب داشته باشد، باید تغییرات اتیمولوژیک کلمات در آینده را هم پیشبینی کرد.

– این ها دیگر محدودیت های زبان است. ما این مفاهیم عمیق را مجبوریم با سیستم دلالتی بین الاذهانی که برساخته ذهن بشر است منتقل کنیم. زبان الکن است آقا.

– و همینطور قوه درک بشری.

– من از اول هم مخالف کتاب بودم. صد بار گفتم انیمیشن آپلود کنیم، خیلی هم سریع‌تر است.

– آقایان دیگر وقت نیست. پیک موتوری دم در است. با همین اصلاحیات ارسال می‌کنیم. عزیزان یک استراحتی بکنند جلسه بعدی توی اتاق مجاور است. دستور جلسه تعیین کفاره رابطه جنسی بیش از ختنه‌گاه در ماه حرام برای ساکنین سیاره تریوانوس خواهد بود.