آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب


۲ اسفند ۱۳۹۶

علیرضا رضائی

طنز روز


دکتر خواستار برخورد با مهندسی شد!


 

 

دکتر مموت احمدی نزاد که خودش حاصل خطای پزشکی یک دکتر دیگری است در نامه به رهبر خواستار برگزاری انتخابات بدون مهندسی شد. وی که خودش حاصل تجاوز یک به پنج رهبر و صندوق رأی است همچنین خواستار برگزاری “فوری” انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شد. کارشناسان از وی پرسیدند حالا دو هفته دیگه برگزار کنیم چی؟ گفت نخیر، فوری.

تا لحظه ارسال این خبر رهبری این ونگ جدید مموت احمدی نژاد را نیز جزو شوره‌های پشم باقر محسوب کرده و چیزی نیافزوده. هنوز کسی نمی‌داند این وقت سال که همه دنبال سرنگونی نظام هستند لزوم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و مجلس آنهم بدون مهندسی چیست لیکن اینگونه اظهارات مموت احمدی نژاد از همان زمانی که پیام وی در فضا پخش شد مسبوق به سابقه است.

مموت مورد اشاره از رهبر خواست انتخابات را بدون نظارت شورای نگهبان و همینطوری سکینه خیاری برگزار بکند تا تمام آحاد از جمله خودش و درخت و زنبیل بتوانند آزادانه در آن شرکت نموده و رأی‌های همدیگر را بشکنند که هیچکدام‌شان رئیس جمهور نشوند و دوباره به رهبر نامه بنویسند و خواستار برگزاری انتخابات بدون مهندسی بشوند.

در آخرین موردی که انتخابات بدون مهندسی برگزار شد، یک مهندس در مسیر پاستور به بن بست اختر هدایت شد که کلاً نظرم نزدیک‌تر است. همچنین طی روزهای اخیر هر دفعه که مموت و درخت و زنبیل دهن‌شان را باز کرده‌اند ده دقیقه بعد در یک‌جای ایران انقلاب شده و اینها مجبور شده‌اند دوباره دهن‌شان را گل بگیرند. در حال حاضر اینگونه اظهار نظرها کشور را از برهه حساس کنونی به برهه حساس کون‌اونی منتقل کرده.