آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب


۱۴ دی ۱۳۹۶

ابراهیم نبوی

طنزپژوهی


شعر طنز امروز ایران | قسمت دویست و ششم | بهرام اردبیلی


 

 

 

ماشه را نچکان

 

 

همسرم!

اين دعا و قسم را که سخت ناخواناست

به گردن اسبی بياويز

که بر اجساد سربازان و ما خواهد گذشت.

اسبی به هيئت ِ‌انسان

به هيئت ِ‌بهمنی در سهند.

 

 

ارديبهشت است

قتال‌ترين ماهِ منظومه‌ی شمسی

 

 

فرو بند درها را ای بيوه‌ی سی‌ساله

اسب ِ‌نبی در قريبان

شيهه می‌کشد و بی‌مرکوب،

در کمند ِ‌سواره نظام است.

 

 

شام

ديگران را فطير و کلم بده

برای بهرام

پونه بجوشان

 

 

ماه ِ‌درشت ِ‌‌خوب

دری که به لطف ِ‌باد – باز و بسته می‌شود.

 

 

الامان ای جوخه

ماشه را نچکان

هنوز اندکی شب است…

 

 

برنوی روسی

سکوتِ ‌قريبان را نشانه می‌گيرد

و نبی در ذهن ِ‌شاعر

نشسته برباد و بر ارس می‌تازد.