آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب


۵ دی ۱۳۹۶

موسی ظفر

طنز افغانستان


زاغ‌نامه کابل | پنجاه‌وپنجم| کتابچه ترافیکی (قسمت چهارم)  


 

 

بوق (هارن): زبان دوم راننده‌ها بوق یا هارن است. پس از چینی، دانمارکی و فارسی (به لهجه لغمانی) شیرین‌ترین زبان دنیا زبان بوق است. غفلت وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان و تبعیض در دستگاه دولتی باعث شده تا کسی به رشد و شکوفایی زبان بوق توجه چندانی نداشته باشد. گویندگان این زبان با استفاده از یک انگشت یا کف دست چیزهایی به همدیگر می‌گویند که خدای قهار به کفار و مشرکین نگفته است. از آنجا که تاهنوز کسی سعی به خرج نداده و کلمات این زبان را مکتوب نکرده، امکان یاد گرفتن آن از روی متن ممکن نیست. در پایین چند کلمه‌ی زبان بوق و ترجمه آن را می‌نویسم که در حد یک تعارف و خش‌وبش‌گویی به درد شما می‌خورد. اگر می‌خواهید این زبان را بصورت کامل یاد بگیرید، باید چند روزی کنار یک موتروان بی‌حوصله تونس در لین دشت برچی – سینما پامیر بنشنید و بجای دود چراغ، دود موتر بخورید.

 

کلمات ضروری زبان بوق و ترجمه آن به زبان شیرین دری

 

پیپ: سلام. خوبی؟ هاهاها بی‌ناموس! کجا هستی؟ های عضو بدنم در عضو بدنت!

پیپ پیپ: بچه خر! یک دقیقه حوصله نداری. نمی‌بینی پیش‌روی من بند است؟

پیپپپپپپپپپ: مادرت را به ماه عسل ببرم. خواهرت کجاست؟ سلام مرا به عمه‌ها برسانید.

عونگگگ: خردوان! یا سرعت بگیر یا به من راه بده. یک ساعت است مثل جنازه پیش رویم را گرفته‌ای.

عیعو عیعو پونگگگگ: گوشه کن او بی‌پدر! گوشه کن! اگر از موتر پایین شدم بخدا که سوراخ سوراخت می‌کنم.

پیهیهیهیهیپپپپ: برادر گرامی، ضمن اینکه عید گذشته را به شما و خانواده گرامی تبریک عرض می‌کنم، باید بگویم که بریک موتر لالایت از کار افتاده. اگر تا دو ثانیه دیگر خودت را گوشه کردی که خوب، اگرنه بازگشت همه ما بسوی اوست. بخشش باشد دیگر.

قووووپ: صبر کن. در کونم درآمدی. بالاخره ما هم انسان هستیم. خیر است که تو از پول مرده گاوی لندکروزر خریدی. غریب هم خدا دارد.

پِغغغغغغغ!!: او طایفه سگ! چرا دست مرا قید کردی؟

هیپ هییپپ: اوهو بچه خاله! چه یک نفری در سیت پهلویت نشسته! از خودت هست؟ نوش جان!

زرررپ زرررپپپ: کور هستی؟ از گوشه برو او پدر لعنت. نزدیک بود روده‌ات را مثل روده سگ دراز کنم.

 

جریمه: کمک معاش پولیس ترافیک. قیمت دشنام‌های که بعداً به پولیس داده می‌شود. پول جادویی که هر قدر کم بدهی به نظرت زیاد می‌آید. در کشورهای دیگر خلاف‌کار جریمه می‌شود، در افغانستان راننده ترسو که ریسک نمی‌کند بگریزد. نرخ جریمه در افغانستان ثابت نیست. کسی که از قدرت چانه‌زنی بالا برخوردار باشد می‌تواند بزرگ‌ترین خلاف را با بیست افغانی جبران کند. آدم کم‌رو و شلخته برای خلافی که نکرده باید پنج‌صد افغانی بپردازد. پایین‌ترین نرخ جریمه دشنام ناموسی است که راننده با دریافت آن خلاص می‌شود و به راه خود می‌رود. بالاترین نرخ مشخص نیست. طبق قانون، پولیس ترافیک در برابر هر مقدار پولی که دریافت می‌کند باید پارچه یا برگه رسید بدهد. اگر گاهی در بدل پرداخت دوصد افغانی، پولیس به شما برگه هزار افغانی می‌دهد تعجب نکنید. اگر پولیس تقلبی نباشد، برگه حتماً تقلبی است.

 

جواز سیر: کتابچه سبز که توسط ریاست ترافیک برای پنهان کردن پول رشوت توزیع می‌گردد. پولیس ترافیک بر اساس مبلغی که داخل آن گذاشته شده رنگ، شماره شاسی، شماره پلیت و بقیه مشخصات موتر شما را شناسایی می‌کند. این کتابچه حیثیت نکاح‌نامه راننده با موتر را دارد. در شهرها اغلب موتر‌ها جواز سیر دارند و اغلب مردم نکاح‌نامه. در دهات افغانستان از هر دو خبری نیست.

 

لیسنس: کتابچه آبی که ریاست ترافیک از طریق کمیشن‌کار به متقاضیان می‌دهد. این کتابچه کاربرد خاصی ندارد و فقط در مواقع تصادف مانند کوپون تخفیف کار می‌دهد. افغانستان لیسنس بین‌المللی نیز صادر می‌کند که برای تصادف در خارج از کشور به کار می‌آید. لیسنس بین‌المللی افغانستان فقط در خود افغانستان پذیرفته می‌شود. در کشورهای دیگر به‌عنوان سند تشخیص هویت به کار می‌رود.