آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب


۲۲ آبان ۱۳۹۶

ابراهیم نبوی

طنزپژوهی


شعر طنز امروز ایران | قسمت صدوچهل و پنجم | شروین سلیمانی


 

 

 

“نیا پایین”

 

برو بالا ولی از موضعِ برتر نیا پایین
نه از پشتِ تریبون و نه از منبر نیا پایین!

 

 

سوارِ تک الاغِ دِه اگر بودی فقط هِی کن
بگو من نذر دارم هِی کنم، از خر نیا پایین!

 

 

بکش بالا خودت را با کلَک از هر طریقی شد
بکُن جا پایِ خود را محکم و دیگر نیا پایین

 

 

مقامت را بچسب از جان و دل محکم به هر قیمت
اگر دادند حتی فحشِ دردآور نیا پایین!

 

 

از اول هی بگو من قصدِ پایین آمدن دارم
و با تکرارِ این یک جمله تا آخر نیا پایین!

 

 

برو از هر که شد کولی بگیر از چاق تا لاغر
سوار چاق شو از گُرده‌ی لاغر نیا پایین!

 

 

نشیمنگاهِ خود را پیچ کن بر شانه‌ی افراد
شبیهِ قُبّه از سردوشِ سرلشکر نیا پایین!

 

 

اگر دیدی خریّت جایگاهِ ویژه ای دارد
بلانسبت خودت خر شو، بکن عرعر نیا پایین!

 

 

بترس از مردمی که مالشان را می‌خوری راحت
به سیخَت می‌کشند اینها شبی جیگر نیا پایین!

 

 

اگر روزی به پایین آمدن مجبور هم بودی
برای حفظِ جان با تَه بیا، با سر نیا پایین!