آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب


۲۲ آبان ۱۳۹۶

علیرضا رضائی

طنز روز


زلزله در ایران بلای طبیعی‌تری است…


 

ایران تنها کشور دنیاست که هم روی گسل است هم یک گسل روی تمام ایران است. این گسل سال‌هاست که دارد تلاش می‌کند هر روز بیشتر در ایران و خاورمیانه پیش برود و تن مردم را بلرزاند. همین حالا این گسل از آن سر به سوریه و از این سر به یمن رسیده است و هر روز خدا خدا می‌کند که با لرزش عربستان باعث ریزش ایران بشود. هنوز زیاد نگذشته از چنگ و دندان نشان دادن این گسل به دنیا و بعد که دید همان گسل بیخ و بن خودش را دارد می‌کند به غلط کردم مذاکره و توافق افتاد.

 

بلای زلزله در ایران از همه جا طبیعی‌تر است. اصلاً اگر ایران زلزله نیاید و نلرزد غیر طبیعی است. چهل سال است این مردم به‌طور طبیعی دارند می‌لرزند. خود زلزله غیر طبیعی‌ترین چیزی است که می‌تواند ایران را بلرزاند. فعلاً هم مسئولین منتظرند پس لرزه‌های زلزله اخیر تمام بشود تا بدوند بروند سلفی بگیرند.

 

تا سه میلیون نفر را برداشتند پای پیاده بردند رای نمایش اربعین امسال. هیچکس نمی‌گوید اینهمه آدم اگر به چنگ آن زلزله می‌افتادند چه اتفاقی می‌افتاد؟ با این‌حال شما نگران نباید. آنقدر ادوات و امکانات از بسیج و هلال اهمر آنجا برای‌شان مستقر کرده‌اند که جمع آوری و انتقالش به کرمانشاه هنوز ممکن نشده. کرمانشاه که حرم ندارد…

 

برای مردم خانه که نمی‌سازند، رئیس جمهور “نمایش” مسکن مهر اجرا می‌کند. خودش دزد، پیمانکاری که کار را اجرا می‌کند دزد، مهندسی که نظارت می‌کند دزد، شرکتی که مصالح می‌دهد دزد، این خانه‌ها که به زلزله نیازی ندارد. اینها همان روزی که ساخته می‌شوند ویران شده‌اند. مگر بار اول است؟ مگر مهم است؟ مگر برای ساخت سدها همین نکردند و همین نشد؟

 

از هر طرفی که نگاه می‌کنی کثافت ممکلت را گرفته. بخدا اگر به ایران حمله بشود و سر تا ته کشور را بکوبند، خسارت دراز مدت و کوتاه مدتش به اندازه ده درصد خسارتی که الآن دارد می‌خورد نیست.