آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب


۱۷ مهر ۱۳۹۶

سپیده عبدی

طنز روز


فرهیختگان مجازی| چهل| “شهرِبازی” رئیسی در مشهد


مطلب امروز به مرور عکس های اینستاگرام یکی از معروف ترین “فرهیختگان مجازی” کشور اختصاص دارد. توضیح اینکه جملات داخل علامت نقل قول، باید با لهجه مشهدی خوانده شوند.

 

 

“آروم واسا عمو عکس بگیره تا او چُغُکه[گنجشکه] که او بالا دِلنگونه [آویزونه] ره بِرِت بیِرِم [رو برات بیارم].”
(مراسم بازدید ابراهیم رئیسی از “شهرِبازی معارفی” در مشهد برای گسترش معارف مذهبی از طریق شهر بازی)

 

“یَره [خطاب به عکاس] بِرِی [برای] چی مِس مِس مُکُنی [طولش می دی؟] عکس پول دادنِ مو به ای ره بگیر، بره پی کارش.”
(مراسم “دیدار مردمی” ابراهیم رئیسی)

 

“موگوم ای کیفای زِنانه چی مَکش مرگ مایه. یک وقت تحریک کننده نبِشه [نباشه].”
(مراسم رونمایی از محصولات تولیدی “سوغات فرهنگی زائر رضوی”)

 

“مو متعلق به شمایُم. الن مُگُم نارنجک [نون خامه ای] بِیِرن بخورِن چُمبه بِرِن [بخورین چاق بشین].”
(مراسم استقبال مردمی از رئیسی در سفر به خراسان جنوبی)

 

“سِلام. خوبِن؟ حالتا خوبه؟ انتخابات بره [بشه]، به مو رای مِدِن؟”
(دیدار آیت الله رئیسی با مردم بیرجند)

 

“مو آهنگاتانه خِیلی دوس دِرِم [خیلی دوست دارم].”
– استاد فرشچیان هستند حاج آقا!
“ها! مُگُم قیافتا آشنا مِزَنه.”
(آیت الله رئیسی در دیار با استاد فرشچیان، نقاش معروف)

 

“ای تسبیح هدیه مویه، دِلنگون کنِن بالای آینه ماشِنِتان.”
(آیت الله رئیسی در دیدار با وزیر امور خارجه عراق)

 

 

“یک آنگوزمان آسیایی بذرِن [بذارید] مو بیام مسائل منطقه ره هِمچی قِشَنگ بِراتان بشکافم.”
(دیدار با رئیس مجلس سنای پاکستان)

 

“ها، خوب چُمبه بِزِنِن [هم بزنین]. امشب موقِیه میتینگ مویه [منه].”
(بازدید آقای رئیسی از آشپزخانه آستان قدس)

 

“ای مُل مُلیا [لوبیا چشم بلبلی] ره تو جوال [کیسه] کُنِن مو بدُم با عکسام توزیع بره [بشه].”
(ادامه بازدید از آشپزخانه)

 

 

“موگوم شما ایسنتاگرامت اَندِزِیه [اندازه] تتلو گنده یه؟”
(آقای رئیسی در دیدار با جمعی از هنرمندان)

 

“ای ضد انقلابا اِلَکی مُگُفتن مو چشمام کُلاجه [چپه].”
(آیت الله رئیسی قبل از سخنرانی در مورد برجام در مجلس خبرگان)