آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب


۲۱ مهر ۱۳۹۶

موسی ظفر

طنز افغانستان


زاغ‌نامه کابل| سی‌وششم | و مردم گرسنه خواهند بود


 

 

هفته گذشته کتابی از ولایت میدان وردک افغانستان بدست آمد که قدمت ۲۵۰۰ ساله دارد و متن آن با آب طلا بر پوست آهو نوشته شده است. این کتاب دقیقاً ۲۵۰۰سال قبل توسط دانشمندی به اسم “رسام‌ نبی افغانستانی” نوشته شده و حاوی پیش‌گویی‌های جدی درمورد افغانستان است. فرمانده قطعه پولیس میدان وردک که در حوزه قدمت‌شناسی آثار باستانی تخصص دارد می‌گوید که کتاب دستگیرشده مشهورترین اثر رسام نبی است و درمقایسه با دیگر کتاب‌های این نویسنده که قبلاً از همین مسیر به خارج از افغانستان برده شده، شاهکار محسوب می‌شود.
فرمانده پولیس در محفل رونمایی این کتاب که با حضور گرم قاچاقبران افغانستانی برگزار شده بود گفت،
این کتاب خیلی قیمت دارد. نوشته‌های زرد آن، که قطعاً باید طلا باشد، بر پوست حیوان، که حتماً پوست آهو است، و گرد و خاک روی این کتاب، که دقیقاً قدمت ۲۵۰۰ ساله آن را ثابت می‌کند، یک آثار باستانی است. رسامی‌های کتاب نشان می‌دهد که نویسنده نه تنها یک افغان اصیل و مسلمان سچه بوده که در علم نجوم نیز ید طولا داشته و اتفاقات آینده را پیش‌بینی می‌کرده.
سپس وی چند صفحه از کتاب آقای افغانستانی را برای حاضرین در دشت به خوانش گرفت که نکات مهم آن را اینجا خدمت شما ذکر می‌کنم:
حدود هزاروچهارصد سال پس از نشر این کتاب مردی بر تخت سلطنت دیار شیران تکیه خواهد زد که وی را محمود نام باشد. محمود با لشکر سه‌صدهزار نفری مسلمان‌باور بر سرزمینی که در تصاحب مردم هندوباور باشد حمله خواهد کرد و دارایی آن سرزمین را به افغانستان خواهد آورد. اما این پول و دارایی که از دست دادن آن ملتی را بدبخت کرده است وقتی به افغانستان می‌رسد دود می‌شود و به آسمان می‌رود. در همین سال‌ها افراد زیادی هستند که با گرسنگی ناخواسته دست به خودکشی می‌زنند.
حدود دوهزارودوصد سال پس از انتشار این کتاب مردی به اسم احمد شاه در سرزمین شیران قد بر خواهد افراشت. این مرد نیز ممالک زیادی را به تصرف خود درمی‌آورد و سالانه زر و جواهر زیادی به‌عنوان خراج دریافت می‌کند. عجیب این است که در این دوران مردم سرزمین تحت اشغال افغانستان سیر می‌خوابند اما مردم افغانستان در خواب لحاف گاز می‌گیرند.
نزدیک به دوهزاروچهارصدوشصت سال پس از رونمایی این کتاب یک کشور شوروی‌باور افغانستان را به تصرف در خواهد آورد. مردم مسلمان‌باور افغانستان ضمن مقاومت در برابر ارتش این کشور و حرام دانستن اموال آن، از تمامی امکانات آن استفاده خواهند نمود و بزودی این کشور را بر خاک سیاه خواهند نشاند. هرچند این کشور نسبت تحمل خسارات شدید اقتصادی از افغانستان بیرون خواهد شد، اما مردم افغانستان همچنین اشکم بر پشت چسبیده خواهند بود.
حدود دوهزاروپنج‌صد سال پس از تالیف این اثر، بزرگ‌ترین اقتصاد جهان بر افغانستان حمله خواهد نمود و در پی آن اکثر کشورهای جهان با سخاوت‌مندی پول‌های زیادی به این کشور خواهند فرستاد. این پول که اگر به کشور دیگری فرستاده شود وضعیت اقتصادی شصت ملیون نفر را بهبود می‌بخشد، در افغانستان درکنار درآمد تریاک و قاچاق آثار باستانی و عایدات دیگر کفاف سی ملیون نفر را نمی‌کند. گرسنگی مردم افغانستان بالاخره کمر اقتصاد این کشور را خواهد شکست و روزی که نیروهای این کشور از افغانستان بیرون می‌شود، دهن مردم افغانستان هم‌چنان به‌سوی آسمان باز خواهد بود.
فرمانده پولیس در ختم محفل از دستاورد خودش تقدیر به عمل آورد، از نبود امکانات و امنیت شکایت کرد و از دولت مرکزی خواست تا ضمن تخصیص دادن انعام برای او و همکاران‌اش، معاش آن‌ها را افزایش دهد و به اعاشه و اباته آنها توجه جدی‌تری نماید.