آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب


۱۹ مهر ۱۳۹۶

ابراهیم نبوی

ستون پنجم


تولد سخیداد هاتف مبارک باد


 

 

یک، سخیداد هاتف نویسنده خوبی است. طنز نویس برجسته و مهمی است و از همه مهم‌تر آنکه در میان فارسی زبانان طنزگوی و طنزنویس نگاهی مدرن به زندگی و طنز دارد. من اگرچه به همت و رفاقت محمود فرجامی پیش از این با کاکه تیغون از طنزنویسان خوب افغان آشنا بودم، اما تا آن زمان نگاه نو و مدرن در میان آنان را ندیده بودم، اگرچه چنین نگاهی در میان طنزنویسان فارسی ایرانی نیز همچنان کم و کم‌یاب اگر نگوییم نایاب است. سخیداد از آنهاست که بر زبان فارسی و مفاهیم مسلط است و خوب جهان و کشور خودش را می‌فهمد و بر ایران نیز که به هر تقدیر بخش مهمی از جهان نویسندگان فارسی زبان است مسلط است.

 

دو، سخیداد هاتف سختگیر و سخت سلیقه است. مدتی قبل از وی خواستم تا کتابی را از کارهای پیشین خودش بدهد تا در فضای مجازی منتشر کنم، سه چهارماهی یا بیشتر منتظر نوشته‌هایش شدم و نمی‌رسید و به عادت مالوف نویسندگان ایرانی گمان کردم وقتی می‌گوید چندین کتاب آماده نشر دارم یعنی تازه دارم چیزکی می‌نویسم. انتظارم را کم کردم و توقع پایین آوردم که ببینم این تحفه چه ثمر می‌دهد. آنقدر اصرار کردم تا وادار شد برخی از دست نویس‌هایش را برایم بفرستد که برای کتابی آماده کنم. دست نوشته‌های پریشان‌اش از کتاب‌های بخش اعظم طنزنویسان معاصر ایرانی مهم تر و ارجمندتر و غنی‌تر بود. او نویسنده بزرگ و خوبی است.

 

سه، سخیداد مثل اغلب نویسندگان پرمایه و برجسته و مطرح خجالتی و پر از تعارف است. هنوز وقتی برایم ای میل می‌زند دهها تعارف می‌کند که کارهایم ارزش ندارد و ببخشید که فلان و بهمان و اغلب کارهای معمولی که برایم می‌فرستد و منتشر می‌کتم کارهای خوب و باارزشی است.

 

حضور سخیداد هاتف در جمع طنزنویسان فارسی زبان حلزون مایه فخر ماست و خوشحالم که در کنارش کار می‌کنیم و شاهد انتشار کارهای او هستم و هستیم.
امروز روز ولادت سخیداد هاتف است و مبارک بر ما و طنز فارسی و ایران و افغانستان.

 

ابراهیم نبوی
سردبیر حلزون