آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب


۵ آبان ۱۳۹۶

علیرضا رضائی

طنز روز


به آزار “به گفته وی” کارکنان بی بی سی پایان دهید!


 

 

نادر سلطان پور گزارش می‌دهد:

 

چندی پیش ایران تعدادی از به گفته وی کارکنان بی بی سی فارسی را ممنوع المعامله کرد. به گفته وی، ایران با این کار دست به معامله‌ی به گفته وی بزرگی زد. این بار اول نیست که کارکنان به گفته وی بی بی سی مورد آزار حکومت به گفته وی ایران قرار می‌گیرند. تماس تلفنی با خانواده‌ی به گفته وی کارکنان بی بی سی، احضار به گفته وی بستگان ایشان، تماس با خود به گفته وی کارکنان بی بی سی، درخواست به گفته وی همکاری با حکومت ایران، و نظایر به گفته وی اینها، مواردی هستند که کارکنان به گفته وی بی بی سی مورد به گفته وی آزار قرار گرفته‌اند.

 

این به گفته وی امر باعث شد تا به گفته وی چندی بعد، بی بی سی از ایران به سازمان به گفته وی ملل شکایت بکند. بی بی سی این شکایت را با قید به گفته وی فوریت به دیوید کی و عاصمه به گفته وی جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان به گفته وی ملل در امور حقوق به گفته وی بشر ایران تحویل داد. در این گزارش از دستگیری و بازداشت به گفته وی خودسرانه‌ی خانواده کارکنان به گفته وی بی بی سی و پخش خبرهای به گفته وی جعلی و به گفته وی حاوی تهمت یاد شده.

 

در واکنش به این به گفته وی شکایت، عاصمه به گفته وی جهانگیر به‌شدت به آنچه به گفته وی نقض حقوق بشر در به گفته وی ایران عنوان می‌شود اعتراض کرد.جهانگیر از به گفته وی ایران خواست تا به او اجازه به گفته وی سفر به این به گفته وی کشور بدهد. خانم جهانگیر همچنین نسبت به به گفته وی افزایش فشار بر مدافعان به گفته وی حقوق بشر در به گفته وی ایران نیز ابراز به گفته وی نگرانی کرد. او همچنین از نرسیدن به گفته وی کمک‌های پزشکی لازم به به گفته وی زندانیان ایران انتقاد کرد.

 

گزارش همکارم نفیسه کوهنورد را در این زمینه بشنوید. (نفیسه کوهنورد با کلاه‌خود وسط هلیکوپتر مشاهده و صدای ملخ هلیکوپتر به‌مدت ده دقیقه شنیده می‌شود)