آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب


۱۴ شهریور ۱۳۹۶

ابراهیم نبوی

ستون پنجم


میزها و صندلی‌ها| پانزدهم | یک بستر و یک رویا


 

 

 

مردها از ثروت، قدرت، فرهنگ، هنر، ادب و زیبایی در مواجهه با زنان استفاده می‌کنند تا آخرش به سکس برسند و زنان مجبورند از سکس استفاده کنند تا به ثروت، قدرت، فرهنگ، هنر و زیبایی برسند.

 

 

مردها در هر زنی دنبال زن دیگری می‌گردند که هنوز پیدایش نکردند، و زنها در هر مردی دنبال همان مرد قبلی می‌گردند که گمش کردند.

 

 

زن‌ها می‌توانند در عرض بیست سال یک زندگی را از هیچ بسازند و مردها می‌توانند آن زندگی را در عرض دو ساعت نابود کنند.

 

 

مردها از عشق استفاده می‌کنند که به آسمان و رویاهای قشنگ بروند و زنان از عشق استفاده می‌کنند که با آن مردان را به زمین بکشانند و بچه‌ها وسط زمین و آسمان به دنیا می‌آیند. ببینید دختر است یا پسر؟

 

 

زنها اگر در یک رابطه زیبا باشند، خیانت نمی‌کنند، بهتر است در مورد مردها حرف نزنیم.

 

 

به کلمات عاشقانه و ادیبانه و شاعرانه خیلی اعتماد نکنید، نیمی از لطیف ترین تصاویر معشوق در شعر فارسی در مورد یک مشت مرد سبیلوی پشمالوی گردن کلفت عشوه‌ای بوده است.

 

 

مردها زنان را همینطوری که هستند دوست دارند و زنان دوست دارند یک طور دیگری بشوند و این ریشه همه دعواهای خانگی است.

 

 

زیبایی زندگی به این است که تمام می‌شود. تصور کنید اگر قرار بود همیشه باشید چه نکبت کسالت باری می‌شد.

 

 

فقط یا احمق است که در یک شعر، یا نقاشی یا قصه یا فیلم دنبال فایده می‌گردد، فایده مربوط به لبنیات و ویتامین و بیمه و شیر گاو است.

 

 

عشق در بسیاری از موارد نام مستعار سکس است.