آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب


۲۱ شهریور ۱۳۹۶

علیرضا رضائی

طنز روز


میانِ‌مار من تا مار گردون!


 

 

الآن من یک هفته است هی می‌خواهم کشتار مسلمانان میانمار را محکوم بکنم هی نمی‌شود. یعنی تا می‌خواهم محکوم بکنم می‌بینم قبلش یکی محکوم کرده که من به‌خاطر اینکه کون او را بسوزانم محکوم نمی‌کنم. خب دنیا هم واقعاً جای عجیب غریبی است. آدم تا عبارت‌های مسلمان + کشتار را بین پنج هزار کلمه می‌بیند بلافاصله می‌رود آخر خبر ببیند مسلمانان دوباره کجا چند نفر را با چی زیر گرفته‌اند. بعد یک‌دفعه معلوم می‌شود که ایندفعه خودشان زیر شده‌اند.

 

 

بدبختی یکی دوتا نیست که. دیدم این آنگ سان سوچی که من تا دو سال خیال می‌کردم اسم یک‌جور غذاست، برگشته گفته نه، این‌ها کشتار نبوده بلکه طبق گفته‌های این بیل و کلنگی که الآن خدای بخشنده مهربان ما است، اینها داشتند هوا کثیف می‌کردند که ما بدینوسیله جلوی آلودگی هوا را گرفتیم. به جان خودم می‌خواستم محکوم بکنم ها، تا دیدم این سوچی موچی اینها را گفته گفتم اگر قرار به محکوم کردن باشد اول باید این بوکس چینی را محکوم بکنم.

 

 

برداشتم یک نامه بنویسم بگم آخه خانم محترمیکه! تا همینجاش که رسیدم دیدم شیرین عبادی قبل از من نامه نوشته بهش گفته زنیکه! گفتم من عمراً کسی را که شیرین عبادی محکوم کرده محکوم بکنم. خود شیرین عبادی الآن بین مسلمانان میانمار و مسلمانان میان افعی در ایران حواسش به کشف مزاحمین نوامیس مردم در غرب اروپاست، آن‌وقت برداشته به آنگ سان سوچی آن حرف‌ها را زده که من خیلی بدم می‌آید.

 

 

به‌جای تمام این کارها خواستم بردارم یک نامه بنویسم بپرسم آقا شما این برندگان صلح نوبل را از لپ لپ درمی‌آورید یا از تخم مرغ شانسی پیدا می‌کنید؟ یا واقعاً آگهی می‌زنید به چند کسخل که مالیات‌شان را به‌موقع داده باشند جهت صلح نوبل نیازمندیم؟ گفتم همین از همه کار بهتر است. آمدم این نامه را بنویسم دیدم حسین شریعتمداری ۲۰ سال قبل از من همین کار را کرده، خودم هم۲۰سال به همین دلیل بهش فحش داده‌ام.

 

 

می‌بینید؟ نمی‌شود دیگر. از هر طرفی آدم می‌رود می‌خورد به دیوار. به همین خاطر تا الآن هنوز موفق نشده‌ام هیچ چیزی را محکوم بکنم. بنابراین تا کشتار بعدی شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. نه! غلط کردم! خود خدای بزرگ خودش عامل تمام این بدبختی‌هاست، اگر شما را به ایشان بسپارم پس فردا برای محکوم کردن کشتار شماها همین بدبختی‌ها را دارم!