آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب


۲ شهریور ۱۳۹۶

شراگیم زند

عکس


گزارش تصویری از آخرین جلسه شورای شهر


 آقای قالیباف در مورد ابعاد کارهای صورت گرفته در مجموعه شهرداری در مدت تصدی ایشان به عنوان شهردار توضیح داد.

 

 منشی اول شورای شهر با دایورت آخرین صحبتهای رئیس شورای شهر به نقاطی نامعلوم رسما پایان کار شورای شهر را اعلام نمود.

 

 

  حضور انرژیک و پر نشاط اعضای شورای شهر در آخرین جلسه این شورا حاکی از روحیه جهادی و خستگی ناپذیر ایشان بود.

 

 

یکی از اعضای شورای شهر در حال آخرین لابی گری ها.

 

 

 هادی ساعی آخرین تکه های گوشت باقی مانده از چلوماهیچه شورای شهر را با حزن و اندوه از لای دندان پاک می‌نماید

 

 

  محمد باقر قالیباف با اعطای تقدیر نامه ای به خودش از زحمات خود در شهرداری تهران سپاسگزاری کرد.

 

 

 

 استقبال از عباس جدیدی که در آخرین روز شورای شهر افق زاویه بدن خود را به گونه ای تنظیم نموده بود که به هیچ وجه رو به دوربین نباشد.

 

احمد مسجد جامعی در حال تصحیح افق زاویه بدن عباس جدیدی

 

 نارضایتی کهنسال ترین عضو شورای شهر که ظاهرا برای شرکت در این جلسه به زور از رختخواب بیرونش کشیده بودند.

 

  «دکتر سردار خلبان شهردار عکاس قالیباف» بخش دیگری از قابلیتهای خود را به منصه ظهور رساند.

 

 

  عباس جدیدی با توجه به تجربیات ناخوشایند قبلی حتی در عکس دسته جمعی و پایانی نیز حاضر به تصحیح افق زاویه بدن خود نشد.

 

  با وساطتت و اصرار جمعی از بانوان در نهایت عباس جدیدی رضایت داد که توی دوربین نگاه کند… منتهی به جای دوربین موبایل شخص سلفی گیرنده توی دوربین عکاس ایرنا نگاه کردند

 

خداحافظی دسته جمعی و پر احساس اعضای شورای شهر با مردم…خداحافظ گلابیا… خداحافظ