آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب


۱۱ مرداد ۱۳۹۶

ابراهیم نبوی

ستون پنجم


محمود افشاگری می‌کند


 

 

محمود احمدی نژاد، کسی که فکر می‌کند زمانی رئیس جمهور ایران بوده است، و متاسفانه درست فکر می‌کند، تهدید کرد که به زودی افشاگری خواهد کرد. منابع نسبتا ناآگاه پیش بینی کردند که احتمالا محمود احمدی نژاد در مورد یکی از مسائل زیر افشاگری خواهد کرد:
یک، در انتخابات جمهوری اسلامی گاهی اوقات تقلب می‌شود و کسی ۶۳ درصد، توجه کنید، دقیقا ۶۳ درصد رای می‌آورد.
دو، در جمهوری اسلامی رئیس جمهور داشتیم که زن و بچه و عروس و داماد و ایل و تبار خودش را برده به نیویورک در حالی که این افراد هیچ ضرورتی نداشته به نیویورک بروند.
سه، در جمهوری اسلامی برخی از مسئولان نظام جلوی دوربین دروغ گفتند، طرف راست راست به دوربین نگاه کرده و گفته من توی هاله نور بودم. چقدر دروغ! چقدر فریب!
چهار، مثلا همین آقای بابک زنجانی، ایشان با امضای چهار وزیر از کابینه فلانی اجازه پیدا کرد که یک و نیم تن طلا را از این فرودگاه به آن فرودگاه منتقل کند؛ یک و نیم تن؟ طلا؟ آقا! پول مردم را پس بده. چرا کسی جرات ندارد پول ملت را از این آقا بگیرد؟
پنج، مورد داشتیم که یک رئیس جمهور حتی هدایای ریاست جمهوری را که مال ملت است، قانون گفته که جزو اموال عمومی است، با کامیون برداشته و برده با خودش و تعدادی را هم فروخته، من سند دارم، لیست هدایا توی جیب من است.
شش، در همین جمهوری اسلامی که ملت گرسنه می‌خوابند و من در جریان گرسنه خوابیدن تمام ملت هستم، رئیس جمهور داشتیم که با وقاحت جلوی دوربین گفته ما در این مملکت خوشبختانه گرسنه نداریم، اگر هم داشتیم بیا شب خانه ما شام میهمان. با پول کی؟ از کجا آوردی آقا؟
هفت، من سند دارم که در همین مملکت رئیس جمهور بوده که معلوم نیست با هشتاد میلیارد دلار پول چکار کرده و دادگاه جرات ندارد احضارش کند. آقای سخنگوی قوه قضائیه گفته اگر ایشان را احضار کنیم، آبروی مملکت می‌رود. برود آقا! آبروی مملکت مهم تر است یا آبروی یک نفر؟
هشت، آقا رئیس جمهور شده وقتی دولت تشکیل داده دلار بوده هزار تومان، سه سال بعد شده سه هزار تومان. کی تاوان ایشان را می‌دهد؟ این تفاوت قیمت ارز را کجا بردی؟ ما این حرف‌ها را به کی بزنیم؟
نه، من سند دارم، مدرک دارم، فیلمش هست که فلان آقا گفته ما به چکار به مدل موی پسر و لباس فلان دختر داریم؟ همین آدم آمده سر کار و یک و نیم میلیون دختر و پسر را در یک سال با گشت ارشاد اخطار دارند. برای چی اخطار داری؟ به دختر و زن مردم؟ تو حق داری؟
ده، من افشا می‌کنم که فلان رئیس جمهور آخرین روز ریاست جمهوری برداشته چند میلیارد پول مملکت را به حساب شخصی معاونش منتقل کرده و گفته می‌خواهم فلان دانشگاه را تشکیل بدهم. دانشگاه چی؟ کشک چی؟ پشم چی؟ آب چی؟ بریز اونجات نسوزه یعنی چی؟ این چه طرز حرف زدنه؟