آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب


۱۵ مرداد ۱۳۹۶

ابراهیم نبوی

طنزپژوهی


شعر طنز امروزی ایران | قسمت پنجاه و پنجم | دوست دارید انقلاب کنید؟


 

با عرض پوزش نام شاعر اشتباها محمدرضا واقف ذکر شده بود
حلزون

 

دوست دارید انقلاب کنید؟

 

ما خریم و شما سوار اما
جان ناموستان شتاب کنید
داغ کردن کلیشه‌ای شده است
شیوه‌ای بهتر انتخاب کنید

 

شیوهٔ بهتر انتخاب که شد
لطف فرموده قبل هر اقدام
تحت عنوان رأفت چینی
خر بیچاره را مجاب کنید

 

بهترین شیوه کنده‌درمانی است
بهترین کنده کندهٔ یک سرو
بهترین سرو سرو کاشمر است
با همین کنده فتح باب کنید

 

ما خریم و شما سوار اما
خودتان فکر آبرو باشید
نزد خرهای غیر ایرانی
از رجز خواندن اجتناب کنید

 

ملتی را که مفت پاییدید
( ما نوشتیم پِ تو گاف بگیر)
مرد باشید و دست کم یک بار
پول حمام را حساب کنید

 

ما که اینقدر ادعامان بود
زیر پنجاه و هفت زاییدیم
آی خرهای از خودم خرتر
دوست دارید انقلاب کنید؟