آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب


۲۶ تیر ۱۳۹۶

ابراهیم نبوی

طنزپژوهی


شعر طنز امروز ایران | قسمت سی و هشتم | ع.ا. یاغی


 

 

نامش « یاغی» است و اشعارش به نظر « یاغی» تر هم می‌رسد، اما به هر حال یاغی تبار است و نامش علی اکبر و متولد و ساکن بابلسر. روز بیستم دی ماه ۱۳۵۸
کمتر از یک سال پس از انقلاب به دنیا آمده و مثل همه آدمهای نسل خودش از حامیان جدی انقلاب هست؟ نیست؟ معترض است؟ بله، از شاعران نوگرای معترض است و جز شعر، ترانه هم می‌سراید. یکی از ترانه‌هایش را محسن چاووشی و یکی را ابی خوانده است. از یاغی تبار چند مجموعه شعر تاکنون منتشر شده است: « مثل داش آکل»، « دم‌های بی وادم»، « گلن»، « گدن»، « در من دو آهو»، « جوانمرگ‌نامه» و « مار مرد و مار مرد و مار مرد» از مجموعه اشعار اوست که به بازار رفته است. مدتی قبل محض رضای خدا عزیزان عاشق ادبیات، کتاب جوانمرگنامه را از نمایشگاه کتاب جمع کرده بودند که فعلا حال‌شان بهتر است. کارهای یاغی تبار را دوست دارم و حال و هوای طنز را در برخی از آنها می‌بینم.

 

رفتارهای پرخطر جنسی

یک فعل نیم بند دومفعولی،
از یک ضمیر مستتر جنسی
خشم نرینه، کینه‌ی مادینه،
دنیا پر است از خطر جنسی

 

تعریف ناامید من از خلقت:
یک اشتباه ساده ولی عمقی؛
یک اختلاف کوچک اندامی،
منجر به چند دردسر جنسی

 

اینجا نمی‌برد که در آن دنیا،
اینجا نمی‌خورد که در آن دنیا
انسان چه سازوکار غم انگیزی است؛
دارد به آن جهان نظر جنسی

 

« یک نر به چند ماده تعرض کرد»؛
«یک زن به پنج مرد تعلق داشت»
« یک ماده-نر خودش به خودش تن داد»
: از هر رسانه ده خبر جنسی

 

یک حجم استوانه‌ای فاعل،
لای شکاف منفعل هستی
گرم ادامه دادن همنوع است،
زیر لحاف شعله‌ور جنسی

 

از ابتدای خلقت خود دارد
دنبال جفت گمشده می‌گردد
پیدا نکرده است و نخواهد کرد
نفرین به این بشر، بشر جنسی

 

باید پی نجات خودت باشی
این روزها از آینه‌ها حتی
سر می‌زند به طرز اسفناکی
رفتارهای پرخطر جنسی