آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب


۱۶ خرداد ۱۳۹۶

سپیده عبدی

طنز روز


فرهیختگان مجازی | بیست‌و‌سه | محسن آی کیو


محسن رضایی اخیرا در برنامه “نگاه یک” تلویزیون با اشاره به یک عکس قدیمی فرح پهلوی گفت او در انتخابات اخیر رای داده و نتیجه گرفت: “آمریکایی ها می خواهند از طریق دموکراسی وارد ایران شوند.” بعد وقتی مجری توضیح داد “آن تصویر آرشیوی است”، برادر محسن کوتاه نیامد و گفت: “در انتخابات بعدی شرکت می کند!” به همین مناسبت در مطلب امروز به مرور محسن رضایی، به عنوان یکی از آی کیو ترین “فرهیختگان مجازی” کشور می پردازیم.

 

 

پیش بینی های انتخاباتی برادر محسن همیشه دقیق است

 

می گفت اگر به او “تکلیف” کنند باز کاندیدا می شود ولی کسی تکلیف نکرد

 

از دوربین خوشش می آید

 

از دوربین خیلی خوشش می آید

 

مردمی است (با لباس بختیاری).

 

مردمی است (با لباس ترکمنی).

 

خاکی است (گل مالی شده در خرم آباد).

 

حامی ورزشکاران است

 

مفاهیم جهادی را وارد فوتبال کرده (پست توییتری قبل از فوتبال با کره جنوبی).

 

یک پرسپولیسی مهربان و مردمی است

 

“رنگین کمانی” است. از نوع “الهی” اش

 

با بچه ها مهربان است

 

خیلی با بچه ها مهربان است

 

هر جا می رود مردم این جوری بهش ابراز احساسات می کنند

 

حساب و کتاب را می فهمد (وقتی یک کفش فروش برای سومین بار سعی می کند فرق ستون بدهکار و بستانکار را برایش توضیح بدهد).

 

تئوری های مهمی برای حل مشکلات اقتصادی دارد

 

تئوری های اقتصادیش ریشه ژنتیکی دارد (این عکس شوخی نیست. فرد تفنگ به دست “جانمراد” پدربزرگ محسن رضایی است که یکی از “یاغیان اصفهان” را اسیر کرده).

 

از شوخی های مردم خوشش می آید ولی دوست ندارد مسخره اش کنند