آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب


۵ تیر ۱۳۹۶

سخیداد هاتف

طنز افغانستان


کتابچه‌ی عقلاطون | پنجاه و ششم | رابطه‌ی رمضان با انگشتان


 

شاید گاهی از خود پرسیده باشید که چرا روزه سی روز است. بعضی می‌گویند چون یک ماه معمولا سی روز است، بنا بر این ماه مبارک رمضان هم سی روز است. این عده از منافقین متوجه نیستند که اگر یک ماه حتی هفتاد روز هم می‌بود، باز هم خداوند متعال تنها همان سی روز را برای روزه گرفتن تعیین می‌کرد.
چرا؟
دلایل زیادی در این باب وجود دارند. اما مهم ترین برهانی که تا کنون در این زمینه عرضه شده، همان “برهانِ صدیق” است که توسط فیلسوف- ریاضی‌دان افغانستان” پروفسور صدیق افغان” طرح گردیده است.
برای دوستانی که پروفسور صدیق افغان را نمی‌شناسند، همین قدر عرض کنم که ایشان در سالِ بیست را که با بیست جمع کنیم و به آن دو علاوه کنیم و بعد طرف چپ‌اش عدد ۱۳ را بنویسیم در کابل متولد شد. صدیق افغان در اواخر نُه ماهگی خود تصمیم گرفت که به دنیا نیاید و در بطن والده‌ی خود بماند. خود وی بعدها در کتابی با عنوان “تحصنِ قبل از میلاد” علت تحصن خود در بطن مادر را شرح داد و نوشت:
“من اطلاع یافته بودم که ظاهرشاه قصد دارد مسجد شاه دو شمشیره را خراب کند و به جای آن یک مجموعه‌ی آپارتمانی بسازد. به همین خاطر به مادرم اطلاع دادم که تا ظاهرشاه این برنامه‌ی خود را ملغی نکند، من پا به جهان نخواهم گذاشت. از همان لحظه دست به اعتصاب غذا هم زدم”.
خوش‌بختانه تعدادی از موسفیدان فورا به ظاهرشاه خبر دادند که مسجد خراب شده و آن مجموعه‌ی آپارتمانی آماده‌ی بهره برداری است. ظاهرشاه هم طبق معمول چک نمی‌کرد که آن کار شده یا نشده. در نتیجه مسجد دست نخورده ماند و صدیق افغان اعتصاب خود را شکست و به دنیا آمد. گفته می‌شود آقای افغان تا چهار ماه اجازه نداد نافش را ببرند. سرانجام وقتی شرطش را قبول کردند ودولت مغولستان از اقلیت قزاق آن کشور معذرت خواست، ناف آقای افغان را طی مراسمی قطع کردند.
تخصص آقای صدیق افغان فراهم کردن دلایل ریاضیک برای اعتقادات دینی کافه‌ی ملت مسلمان افغانستان است. البته ایشان هر هفته دو بار به خاطر آرمان‌های خود تحصن هم می‌کند. اما تخصص اصلی‌اش همان است که گفتم. در فلسفه‌ی ریاضی آقای افغان هر چیز معنا و جایگاه خاصی دارد. اما ابزار اصلی ایشان انگشت است. به این معنا که هیچ عقیده‌یی در دین مبین نیست که با انگشت قابل اثبات نباشد. زیاد منتظرتان نمی‌گذارم. ایشان چند روز پیش استدلال خود در حکمتِ سی روز بودن روزه را این‌گونه بیان کرد:ِ
” آدمی اگر چهار پا نباشد، بعضی هستند، در دست خود چند انگشت دارد؟ ۱۰ تا. در عدد ۳۵۵ عددِ اول در سمت چپ کدام است؟ عدد ۳. اگر دو عدد باقی مانده یعنی ۵ و ۵ را با هم جمع کنیم، چند می‌شود؟ ۱۰. اگر ۱۰ را ضرب در ۳ کنیم، چند می‌شود؟ ۳۰. این یک دلیل. اگر همین عدد ۱۰ را با ۳۵۵ جمع کنیم، چند می‌شود؟ ۳۶۵. یک سال چند روز است؟ ۳۶۵ روز. اگر ۳۶۵ را سرچپه بنویسیم، چه می‌شود؟ ۵۶۳ می شود. اولین عدد سمت چپ ۵۶۳ کدام عدد است؟ ۵. رمضان چند حرف دارد؟ ۵ حرف. ایمان چند حرف دارد؟ ۵ حرف. انسان چند حرف دارد؟ ۵ حرف. افغان چند حرف دارد؟ ۵ حرف. یعنی چه؟ یعنی کسی که انسان است و افغان است و ایمان دارد، با رمضان همزاد است. حالی اگر ۵ را از عدد ۵۶۳ برداریم، چه عددی برجا می ماند؟ ۶۳. حضرت رسول اکرم صلی الله در چند سالگی رحلت کرد؟ در ۶۳ سالگی. چرا وفات کرد؟ به خاطری که ۵ از طرف چپ‌اش رفت. تنها شد. نه انسان ماند، نه افغان ماند، نه ایمان ماند، نه رمضان ماند. همه‌ی این کلمات مقدس رفتند. هر کلمه¬یی که ۵ حرف داشته باشد، مقدس است”.
وقتی از آقای افغان پرسیده شد که آیا “شیطان” هم یک کلمه‌ی مقدس است، ایشان فرمود که شیطان یک کلمه‌ی بیگانه است و اسم اصلی‌اش” ابلیس” می باشد. وقتی گفته شد که خوب، ابلیس هم پنج حرف دارد، آقای صدیق افغان در جاده‌ی وزارت داخله دست به تحصن زد. بر اساس گزارش‌ها، ایشان گفته که تا تمام سفارت‌خانه‌های خارجی در کابل بسته نشوند، استدلال ریاضی خود در حکمتِ سی روز بودن روزه را از سر نخواهد گرفت.
فعلا تلاش‌ها جریان دارند تا آقای صدیق افغان را متقاعد کنند از تحصن دست بردارد و از طریق ضرب زدن عمر حضرت محمد در تعداد انگشتان و سر چپه و سرراسته کردن اعداد برای ملتِ دلیل آور افغانستان فلسفه‌ی سی روزه بودن رمضان را روشن کند.