آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب


۱۹ خرداد ۱۳۹۶

ابراهیم نبوی

طنزپژوهی


شعر طنز امروزی ایران | قسمت سیزدهم |علی محمدی-شوپی


 

پیزای زرشک و آش استیک

پیزای زرشک و آشِ استیک
شیطانِ رجیم و سجده بر ”من”
رقصیدنِ گربه با کبوتر
پیکارِ ضعیفه با تهمتن

 

وُدکایِ حلالِ مکتبِ قم
تقطیعِ هجای هر مسلمان
کنسرتِ ”هُمای” با ”تتلّو”
خندیدنِ ”رَب” به ریشِ انسان

 

فتوا به حرامِ هر عبادت
تقديسِ حجابِ ”آنجلینا”
”معشوقه” به مصلحت ”مذکّر”
گل، پیپ، عصا، فنا ”هویدا”

 

تَق تَق ، زده در به نام مهمان
بلبل به عیادت از ”زبل خان”
{ بَه بَه چه عجب ازین طرفها؟}
چَه چَه بزند کلاغِ خوشخوان

 

آغازِ خزان و فصلِ گیلاس
هر بوته گلی دری وری داد
این ” نخلِ ” سَرایِ بوالعَجایب
پائیزِ گذشته بربری داد

 

یارانه نشد دوای دردش
با هاله کلَک به کولِیان زد
با سیخ و کلید و برگِ برجام
قَهقَه، به جماعِ لولِیان زد

 

علی محمدی( ع. شوپی)، پانزدهم اسفند ۱۳۹۴