آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب


۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

مجله‌ی حلزون

عکس


گزارش تصویری: یارانه و آیت‌الله


آیت الله نوری همدانی گفت: « راه اسلام یارانه دادن است.»

 

آیت الله نوری همدانی، در سال ۱۳۵۸ در حال توزیع یارانه در میان فقرای سوئد، یکی از فقرای سوئد که پشت به دوربین نشسته منتظر یارانه است و هنوز موفق به اقامه آن نشده است.

 

توزیع یارانه در سوئد تمام شده و همه در حال تماشای لحظات ملکوتی پس از دریافت یارانه هستند، همزمان و تصادفا نماز دشمن شکن جمعه با حضور جمعیت میلیونی لین شوپینگ سوئد برگزار شده.

 

آیت الله نوری همدانی در چشم یکی از فقرای مسکو که در انتظار یارانه است، نگاه می‌کند و به یاد حسن شماعی زاده می‌خواند: « به چشام نگاه کن و دستت رو بذار تو دستم، رفیق سابق»

 

آیت الله نوری همدانی در حال امضای پرداخت یارانه فقرا، فقیر سمت راست زیرچشمی به او نگاه می‌کند، فقیر ایستاده دفتر را گرفته است، یکی از فقرا هم در حال عکاسی است و به همین دلیل دیده نمی‌شود.

 

آیت الله نوری همدانی تصویر اولین محل نزول یارانه در صدر اسلام را نشان می‌دهد.

 

آیت الله نوری همدانی در حال اعطای یارانه به یکی از فقرای جوان.

 

مراسم نشان دادن محل اعطای یارانه با دست راست توسط تعدادی از فقرا، اولین نفر سمت چپ در حال جردادن خودش است و تلاشش آدم را یاد مسعود فراستی می‌اندازد.