آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب


۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

حمید شریف

طنز روز


مرثیه کرامت و بغ‌بغو


 

 

ساعت خیلی سه بود بر تمامی ساعتها
ساعت تنگ بود بر بدبختی و بی‌رایی

 

 

پسری برگوزیده در فرودگاه
در ساعت سه عصر
با بازوانی گره خورده
در ساعت سه عصر
تا پس کله‌اش خالکوبی بود
در ساعت سه عصر

 

 

مردی با عمامه شل و نگاه غضبناک
در ساعت سه عصر
استیصال سیاسی را معنا می‌کرد
در ساعت سه عصر

 

 

حاج آقا تنها کاندیدای مانده در میدان
در ساعت سه عصر
با سه سبد رای سوراخ
در ساعت سه عصر
شکست مهندس از آرای باطله
در ساعت سه عصر
خلبان باقر انصراف داده بود
در ساعت سه عصر

 

 

رکورد افتضاح سیاسی
در ساعت سه عصر
در اوچ ثانیه شکسته شد
در ساعت سه عصر
شاخی در جیب حاج آقا
در ساعت سه عصر
اتاق بی‌فکری گند زد با این کارش
در ساعت سه عصر

 

 

کرامت و فساد ازدواج کردند در هم
در ساعت سه عصر
مبارکا باشه به پای هم پیر شید
در ساعت سه عصر
ناقوس‌ اصول‌گرایی اخته شد
در ساعت سه عصر
و توتالیتر جای خود را به تتلیتی داد
در ساعت سه عصر

 

 

کاندیدای نظام کف سالن
در ساعت سه عصر
برای دو رای بیشتر بغ‌بغو می‌کرد
در ساعت سه عصر
مسئول تبلیغات این آقا کیه؟
در ساعت سه عصر
پرپکانی آنگوزمان شد
در ساعت سه عصر

 

 

آه چه موهن نقطه عطفی بود بر تاریخ انقلاب
آه چه لایکی خوردیم با بچه‌ها دور همی

 

 

ساعت سه بود
بر تمامی اردوگاه اصول‌گرایان
ساعت سه بود بر تنگ تبلیغات