آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب


۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

شراگیم زند

عکس


شکایتنامه معظم له خطاب به حماس


 

از ما چه دیدی بی حیا، جفتک به انبان میزنی

کو چرب تر از کاسه ام که توی آن نان میزنی؟

بودی برایم آس دل، آن غاصب آل جهود

آخر بُریدت ای کریم، تو نامسلمان میزنی!

یک عمر در آغوش خود، با نفت شیرت داده ام

حالا ولی تو بی حیا، دندان به پستان میزنی

جسمم اگر ناقص شده، جان دارد اما آبرو

«خالد» تو با این کارها، «مشعل» به این جان میزنی

یادت نباشد عهدها، بستیم محوش میکنیم؟

حالا تو اما جای آن، «های‌لایت» بر آن میزنی!

یک موی آقای «اسد»، ارزد به سر تا پای تو

روزی به جای خنده تو، از غصه بر ران میزنی

 

 

سهم تو را میدم به او، از پول و جان و آبرو

نومید نتوان بود ازو…باشد که دلداری کند!