آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب


۹ خرداد ۱۳۹۶

حمید شریف

طنز روز


توضیح‌المسائل انتخاباتی | قسمت دوم | احکام تحریم


 

مسئله یازده: آیا در حالتی که، تحریم انتخابات موجب سلب مشروعیت شدید نظام شود، به قسمی که بیم آن باشد با پایان رای‌گیری حکومت ساقط گردد و مردم برای انجام امور اداری خود در صبح شنبه سرگردان شوند، تحریم جایز است؟
پاسخ: تحریم در حالتی که حکومت جائر را سرنگون می‌کند واجب است. چنانچه بیم سرگردانی مردم بعد از سقوط حکومت را دارد می‌تواند تا زمان به قدرت رسیدن رفقا، موقتا اداره امور را به دست بگیرد.

 

 

مسئله دوازده: چنانچه بعد از سلب مشروعیت، شک کند حکومت سقوط کرده یا هنوز بر سر کار است، آیا باید انتخابات بعدی را تحریم کند یا شرکت در آن جایز است؟
پاسخ: اگر شک دارد که سقوط کرده بهتر است از خودش بپرسد یا از میز بغلی در کافه سوال کند. چنانچه شک وی برطرف نشد، احوط آن است که همان‌جا بعد از نوشیدن قهوه، از خودش انشعاب کند تا در انتخابات بعدی بتواند هر دو موضع مشارکت و تحریم را اتخاذ نماید.

 

 

مسئله سیزده: آیا مبارزه جهت تحریم انتخابات در ساعات رای‌گیری جایز است؟
پاسخ: مبارزه در ساعات رای‌گیری فقط از طریق بلندگوی دستی جایز است. احوط آن است که بعد از مبارزه، مواضع سیاسی خود را با پماد حسابی ماساژ دهد.

 

 

مسئله چهارده: فحش دادن به اشخاص در مبارزه انتخاباتی چه حکمی دارد؟
پاسخ: فحش دادن به افراد در هر نوع مبارزه سیاسی مکروه است. اما اگر بیم ضرر جانی خود را دارد، جهت روشن‌گری می‌تواند به افراد خطرناک مانند مسعود بهنود و محمّد خاتمی فحش بدهد.

 

 

مسئله پانزده: آیا امتناع از رای دادن فقط مخصوص زمان انتخابات است یا در هر زمان می‌شود از رای دادن امتناع کرد؟
پاسخ: امتناع کردن از امری که هنوز به وقوع نپیوسته جایز نیست و بهتر است تا فصل انتخابات صبر کند.

 
مسئله شانزده: اگر شخصی قلبا طرفدار امتناع باشد اما توانایی انجام آن را نداشته باشد، مثلا سردش باشد، یا گرسنه باشد و کلا به قول امروزی‌ها حسش نباشد که امتناع کند، در این صورت امتناع از گردن او ساقط است؟

پاسخ: امتناع از گردن وی ساقط نیست. باید تقویت کرده و مجددا تلاش خودش را بکند. اگر نشد، امتناع را در باب استفعال با سس کچاپ صرف کند.

 

 

مسئله هفده: آیا کسی که به سن رای دادن نرسیده، می‌تواند امتناع کند؟
پاسخ: امتناع برای فردی که به سن رای نرسیده مجاز است، اما چون رای دادن وی ممکن نیست می‌تواند به نیابت از رای دادن، از امر دیگری امتناع کند. مثلا سه روز شیرکاکائو نخورد یا قبل از صرف غذا، پاشنه پای خود را به زمین بکوبد.

 

 

مسئله هجده: آیا برای امتناع کردن می‌توان به صورت فُرادا اقدام کرد یا حتما باید به جماعت برگزار شود؟
پاسخ: هر شخص می‌تواند به تنهایی از رای دادن امتناع کرده و در تلویزیون منزل خود، در مورد آن اطلاع‌رسانی کند. چنانچه مخاطبی در اطراف وی نیست، روزی هفت بار آن را با خودش تکرار کند. اما مستحب موکد است که امتناع به شکل کمپین به جماعت برگزار شود.

 

 

مسئله نوزده: حکم کسی که به قصد سلب مشروعیت از نظام امتناع کند، اما بعد از انتخابات متوجه شود که نیّت وی برآورده نشده، چیست؟
پاسخ: محل امتناع را با آب و صابون شسته و خوب پانسمان کند و منتظر انتخابات بعدی بماند.

 

 

مسئله بیست: حکم کسی که بعد از رای‌گیری شک کند که تحریم کرده یا رای داده، چیست؟
پاسخ: مستحب است یواشکی پستهایش را پاک و پوک کند و لای جمعیت قاطی شود. ولی اگر استطاعت آن را ندارد مدتی دی‌اکتیو کند یا تا شش ماه بیشتر در مورد ورزش سپکتاکرا و عرفان تبّتی پست بگذارد.