آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب


۲۵ اسفند ۱۳۹۵

شراگیم زند

عکس


جریان انحرافی


«جریان انحرافی» در کنار تمثال جنجالی و کمتر دیده شده ای از حضرت امام!
آیا به راستی علاقه به Heavy Metal هم از خصوصیات بارز امام بود؟