آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب


۲۲ دی ۱۳۹۵

حمید شریف

طنز روز


نماز میت رهبری


 
در پی شایعات مطرح شده در رسانه‌های ضدانقلاب و فضای مجازی، در مورد نماز میت خوانده شده از طرف مقام معظم رهبری و جوسازی عناصر معاند داخل و خارج مبنی بر اینکه رهبر معظم انقلاب عبارت «خدایا ما از این بنده تو هیچ بدی ندیدیم» را از نماز حذف کرده و به جای آن فقط برای میت طلب آمرزش کرده است، تیم فنی سایت حلزون با هک کردن یکی از کامپیوترهای عرش کبریایی به متن کامل این نماز دست یافته که برای اولین بار همراه با ترجمه فارسی، جهت تنویر افکار عمومی منتشر می‌گردد.

اللهم فی هذه البرهه الحساس الکنونی انا سندینگ هذا الحجه الاسلام (لا آیت الله) الگناهکار شیخ اکبر هاشمی بهرمانی والمعروف بالاکبر شاه تووارد عرش الکبریایی بالسلام و الصلوات و خیر و خوشی.
( خداوندا در این برهه حساس نظام، من حجه‌الاسلام، و نه آیت‌الله، گناهکار شیخ اکبر هاشمی بهرمانی معروف به اکبر شاه را با سلام و صلوات و دل خوش به سوی عرش کبریایی می‌فرستم.)

اللهم هذا الرجل السیاسی و الرفیق الاساسی و الیار الدیرین فی کل السنگر، من الجبهه الی المنبر. هذا الامیر لشگری و لا کاهش لعشقه و المحبته بالشخصی تا دسته. لکن هذه گروهبان القندلی انکسر قلبی بالارتکاب الیکسری اشتباهات فی سالهای آلاخر عمره و الموجبات الدرد فی اکثر مواضعی.
( خداوندا، این سیاستمدار بزرگ و یار دیرین من در تمامی سنگرها از مسجد تا جبهه‌های نبرد و امیر شجاع لشگر من است که تا آخر محبت و عشقش به من کم نشد، اما این گروهبان قندلی در سالهای آخر عمر یک سری اشتباهات داشت که قلب مرا شکست و موجب رنج جانکاهی در اعضا و جوارح من شد.)

اللهم العفوک نات فور می، بیکاز آیم فاین، بات فور هذا عبدک الگناهکار از آی ریکامندد اباو. اللهم انّ الاول الخطایا، کتابه الرقعه دایرکتلی تو می، قبل الفتنه الخضراء و فی هذا النامه، هو الّذی اخذت زیر الکوئزشن، کل اقدامات الدردانه الحسن کبابی فی هذه الزمان، الدکتور الاحمدینژاد. اللهم فی لست پاراجراف الهذا النامه هی سد: سر چشمه شاید گرفتن به بیل، چو پر شد نشاید گرفتن به پیل. و المنظوره من الفیل کنایه الی الدکتر حسن الفیروز آبادی وان آو د بیگست امیری دلسوز فی لشگری.
( پروردگارا، از تو طلب عفو و رحمت می‌کنم، نه برای خویشتن، چون خودم که مشکلی ندارم، بلکه همانطور که در بالا توضیح دادم برای این بنده گناهکارت. خدایا اولین خطای مهلک ایشان نوشتن یک نامه مستقیم به من، پیش از فتنه سبز بود که در آن نامه تمامی اقدامات دردانه حسن کبابی وقت، دکتر احمدی نژاد را زیر سوال برد. بارالها در آخرین پاراگراف آن نامه برای من نوشت: سر چشمه شاید گرفتن به بیل، چو پر شد نشاید گرفتن به پیل. و منظورش از فیل، همان سرلشگر حسن فیروزآبادی، یکی از مسئولین دلسوز نظام بود که البته بر خلاف پیش بینی ایشان بعدا چشم فتنه را کور کرد.)

اللهم العفوک لرفیق الشفیقی، بات انکسر قلبی بالاشتباه المهلک البعدی فی نماز الجمعه هشتاد و هشت. و الاصحاب الفتنه ذهبوا فی هذا النماز ویت آوت انی وضو و بعضهم حتی بالکفش. انّا هذا الکفش رو اعصابی من هذه الیوم الی یوم القیامه. و هذه الحاج آقا الساده اللوح ترید فی کل مواضع النظام فی الخطبه الثانی. و البته وی ساسپنده من الشرکه فی النماز الجمعه الی یوم القیامه و لکن لا تسکین الکافی فی هذه السولوشن لسوزش مواضع النظام.
( بارالها برای این رفیق دلسوزم طلب مغفرت می‌کنم. البته ایشان با اشتباه مهلک بعدی خود باقیمانده قلب مرا شکست که همانا شرکت در نماز جمعه سال هشتاد و هشت بود. فتنه جویان سبز بدون وضو و حتی با کفش در این نماز جمعه حاضر شدند و این کفش، بار الها این کفش‌ها، تا روز قیامت روی اعصاب من هستند. و این حاج آقای ساده لوح در خطبه دوم به تمام مواضع نظام تر زد. البته ما ایشان را تا روز قیامت از شرکت در نماز جمعه معلق کردیم منتها این راه حل، درد و سوزش مواضع نظام را تسکین نبخشید.)

اللهم العفوک لهذا العبد الکم بصیرت فی سالهای آلاخر عمره، انّا المواضعه بعد الفتنه الخضرا نات انلی لا یوازی بالفرمایشاتی بات آلسو عمود الآهنین علیهم. اللهم انت الشاهد انّ الفرمایشاتی، خیر للمیهن الاسلامی و حتی للمسلمین فی کل عالم. و هذه الرجل اللجباز الکم بصیره دیدنت آندرستند دت و یوجد الحریق فی بعض الجوارحی الی الابد.
(خدایا برای این بنده‌ات که در سالهای آخر عمرش کم بصیرت شده بود تقاضای عفو و بخشش دارم. به درستی که مواضع وی بعد از فتنه سبز نه تنها موازی با فرمایشات من نبود بلکه با آن زاویه نود درجه داشت و چون یک عمود آهنین بر آنها فرو می‌رفت. خداوندا خودت آگاهی که فرمایشات من حاوی خیر برای میهن اسلامی و بلکه تمام جهان مسلمین است و این مرد لجباز کم بصیرت، مسئله به این سادگی را درک نکرد و یک جاهایی از من تا آخر می‌سوزد.)

اللهم اغفرله به هر حال، الکلب فی الضرر. اللهم ارزقنا قوه و البصیره فی التدبیر، و الرقص فی الشمشیر، و احفظنا من الاصابه ته دیگ بالکفگیر. اللهم العفوک لکل المسئولین النظام، و لکل الخواص و العوام. اللهم اشفی کل المریض فی العالم به جز من. انّ انا الکار درست.
(خداوندا به هر حال سگ تو ضرر، ایشان را ببخش. بارالها به ما قوت و بصیرت در فکر و قدرت در نیروی قهریه عطا فرما و نظام ما را از خوردن کفگیر به ته‌ دیگ محافظت کن. پروردگارا همه مسئولین نظام، عوام و خواص را عفو کن. بارالها تمام مریضهای عالم را به جز من شفا بده. بدرستی که من کار درست هستم.)