آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب


موسی ظفر
زاغ‌نامه کابل | پنجم | احوال‌پرسی به شرط کارد

  شناختن انسان خیلی سخت است. انسان گاو نیست که اگر نعره کشید و با شاخ‌هایش “رزمایش پیامبر اعظم ۴” اجرا کرد، آدم بفهمد که حالش خوب نیست. موجود مغلق است. می‌گوید، خوب هستم؛ بیست دقیقه بعد خبر خودکشی‌اش در فیسبوک نشر می‌شود. این است […]

موسی ظفر
زاغ‌نامه کابل | چهارم | قبرهای خوب، خانه‌های تنگ
موسی ظفر
زاغ‌نامه کابل | سوم | حی علی ال‌اولاد
موسی ظفر
زاغ‌نامه کابل | دوم | منفجر شماییم!
موسی ظفر
زاغ‌نامه کابل | اول | چرا زاغ‌نامه؟

  درباره موسی ظفر: موسی ظفر طنزنویس جوانی از افغانستان است که مدتهاست طنز می‌نویسد و آثارش در نشریات افغانستان منتشر می‌شود. او پس از سخیداد هاتف، همکار خوب حلزون و طنزنویس برجسته افغانستان، دومین طنزنویس این کشور است که ستون ثابت هفتگی در حلزون […]



1 3 4 5