آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب


۱۴ تیر ۱۳۹۶

کیومرث مرزبان

طنز روز


نامه‌هایی به خدا | سی و پنجم | ما هیچ ما نگاه


 

 

خدای عزیز سلام،
حالت چطور است؟ بهشت چه خبر؟
یک جوک بگویم فضا عوض شه… یک روز دو سوسیس در مایکروفر بودند | سوسیس اولی گفت اینجا چرا انقدر گرمه؟ سوسیس دومی گفت:ما سوسیسیم…گرما چه می‌فهمیم چیه…
چیه خدا جان؟ لوس بود؟ پوچ بود؟ این درست شبیه همین دنیای امروز ماست | دنیای امروز ما یک جوک لوس و پوچ شده‌ است.
چند روز پیش خبری منتشر شد مبنی بر اینکه دو نفر به یک زن تجاوز می‌کنند و او را در جاده رها می‌کنند | زن وسط جاده می‌رود و تقاضای کمک می‌کند و هیچ‌کس کمک نمی‌کند و در نهایت دو نفر او را سوار می‌کنند و آن دو نفر هم به زن تجاوز می‌کنند.
الان سوالی که برای من مطرح است این است که تو در این شرایط دقیقاً کجا بودی؟ الان این زن چگونه می‌خواهد به تو ایمان بیاورد؟
خدایا… نکند تو هم شدی مثل ما و فقط نگاه می‌کنی…
مردی می‌رود طوطی بخرد | بهش جغد می‌اندازند | چند روز بعد می‌رود پیش فروشنده و می‌گوید این طوطی حرف نمی‌زند…فقط خیلی دقت می‌کند…
ما الان دقیقاً همان جغد ماجراییم | فقط دقت می‌کنیم | حرف هم می‌زنیم…ولی در حد همان طوطی…
حسابش را بکن از آن همه آدم در آن جاده هیچکس کمک نکرد و همه فقط نگاه کردند…
خدایا همه‌جای دنیا وقتی حمله‌ی تروریستی صورت می‌گیرند ملت با سرعت جت فرار می‌کنند | تنها کشور دنیا که مردم با تخمه می‌ایستند و عملیات تروریستی نگاه می‌کنند همین ایران خودمان است.
کشورمان رتبه‌ی دوم اعدام در دنیاست | به این رتبه معترضیم | ولی کاری نمی‌کنیم | فقط می‌رویم اعدام را نگاه می‌کنیم.
خدایا…ساختمان آتش می‌گیرد | معضل آتش‌نشان و اورژانس می‌شود مردم | مردمی که اکثراً هدف‌شان نگاه کردن است تا کمک کردن…
یک مدت سال هشتاد و هشت کمی عمل کردیم | بعد خسته شدیم و دوباره شروع کردیم به نگاه کردن | رهبران جنبش محصور شدند و ما فقط نگاه کردیم…
خلاصه خدا جان نزدیک چهل سال است که ما فقط داریم نگاه می‌کنیم | باور کن جغد هم بود دیگر صدایش در می‌آمد…
لطف کن و حداقل تو این مدلی نباش…یک کاری بکن…
بارالها…از نگاه ما بکاه و بر عمل ما بیفزا…
تا نامه‌ی بعد خودت نگهدار خودت و هر چه که هست و نیست و کوفت و زهر مار